Loe meist rohkem

Saaremaa Kodukant missioon 

Saaremaa Kodukant ühendab endas maaelu arengust huvitatuid  Saare maakonna ühendusi. 

Oma missiooni täidame läbi: 

*maaeluga seotud informatsiooni vahendamise ja tutvustamise

*kohaliku omaalgatuse toetamise

*kohaliku sotsiaalse- ja väikeettevõtluse toetamise

*koostöövõrgustike loomise ja koordineerimise

*vabatahtlike võrgustiku loomise ja arendanise

*koostöö arendamise omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste organisatsioonidega

*maaelanike koolitamise ja ühisarutelude korraldamise

Saaremaa Kodukant  visioon  

Saaremaa Kodukant on muutunud maakonnas oluliseks ühenduseks, kes läbi toimiva koostöövõrgustiku aitab kaasa külade säilimisele, taaselustamisele, sealjuures maamajanduse ja rahvuskultuuri toetamisele.

Saaremaa Kodukant:

*Teeb koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega

*Korraldab iga-aastaseid ühisüritusi, mille eesmärgiks on omavalitsuste, ühenduste ja ettevõtjate vahel koostöö arendamine

*Koolitab külaliidreid, vabatahtlikke nende ettevõtlikkuse tõstmiseks

*Arendab ühistegevust ja koostööd, külade ja külaliikumiste omavahelist seltsilist tegevust ning kulktuurilist suhtlemist läbi õppuste, seminaride, ümarlaudade, konverentside

*Kaasab noori ühistegevusse

MTÜ Saaremaa Kodukant on asutatud 02.mail, 2002.aastal, samast aastast Eesti Külaliikumise Kodukant liige maakonnaorganisatsioonina.

MTÜ Saaremaa Kodukandil on 37 juriidilist liiget, kuid tegevust korraldatakse kõiki külakogukondi arvestades, väljaarvatud kodukandipäev, mis on liikmete päev.

Juhatuse liikmed on Kaja Juulik (esimees), Annely Õisnurm, Reet Viira, Pille Mägi, Ludvik Mõtlep, Eda Kesküla, Kersti Vaga.

Oleme korraldanud maakondlikke õppe- ja infopäevi, ümarlaudu küla arengukavade koostamiseks, koostöö arendamiseks, noorte kaasamiseks küla tegemistesse, õpilasfirmade moodustamiseks, maastike kujunduse ning kohaliku initsiatiivi tõstmise teemadel.

Liikmed on osa võtnud säästva turismi, projekti kirjutamise lastest, kogukonna teenuse välja arendamise, kogukonna aktiviseerimise jt koolitustest. Toimunud on külaseltside ja kodanike nõustamine külaelu teemadel. On täpsustatud külavanemate, külaseltside, külamajade olemit.

Me toetame Eesti Külaliikumise Kodukant motot – “Kogu Eesti peab elama”

Koostöös omavalitsustega  Saaremaa külade päevad

 • 09.2002  Kuressaare Kultuurikeskuses –  “Küla tuleb linna”
 • -27.07.2003 Saklas  – “Austa kohalikku toitu, vanavanemate pärandit minevikust tänapäevani”
 • 07.2004  Maasilinnas –“Kas ja kui palju minust ja sinust sõltub, milline on küla homme?”
 • 08.2005 Taritus – “Austades esivanemate pärandit, oled peremees omas maal”
 • 06.2006 Laugu metsavahitalus – “Austades esivanemate pärandit, oled peremees omas metsas”
 • 07.2007 Mihkli Talumuuseumis, Vikil – “Põlistalu eile, täna, homme”
 • 08.2008 Kaarma Maalinnal – “Julge olla kodanik”
 • 06.2009 Käesla küla külaväljakul – “Külavanem kui kogukonna hoidja”
 • 06.2010 Kõljala külaväljakul – haridusteema“Andekus-inimese ja ühiskonna arengu eeldus”
 • 06.2011 Võhma Seltsimajas –“Tootev talu kui külasüda”.
 • 06.2012 Iide Puhkemajas –“Vabaühenduste toimetulek ja roll külas”.
 • -11.2013 Mändjalas –“Kodukant Eesti Külade X Maapäev”

 Kodukandi päevad

põhiteemaks on olnud koostöö omavalitsustega. On toimunud vastastikune koostöö võimaluste arutamine, erinevate kogemuste vahetamine, vastavasisuline koolitus. Kodukandi päevi on 2013.aasta seisuga toimunud kümme. 2014 oli kodukandipäev Laimjala Rahvamajas ja 2015 Tornimäe Rahvamajas. Tunnustati Konkurssi Saaremaa küla 2015 nominente ja kuulutati välja Saaremaa Aasta Küla 2015 ning veebilehel www.saaremaa.ee küsitluse põhjhal selgunud Rahvalemmik, Külasema küla. Saaremaa aasta küla 2015 oli Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta Küla konkursi võitja ja ka Eestimaa lemmikküla. Rohkem infot http://www.saarekodukant.edu.ee/koduleht/index.php/galerii

  Talupäevad

Talupäevi oleme organiseerinud viis astat koostöös Käesla Arenguseltsi ja Kärla Vallavalitsusega Käesla külaväljakul, väärtustamaks vastavalt meie strateegiale talu kui majandusüksust ning elulaadi võimalust. Käeslas alguse saanud Taluaia taimede vahetamine on saanud Saaremaal väga populaarseks. 2015 aastal toimus kolmel Saaremaa Kodukandi liikmete poolt korraldatud üritusel rohevahetus. Moderaator on olnud Reet Viira. Aastaid on toimunud ka varjuaiapäevad Kõrkkülas Kurisu talus. Kolm aastat on korraldatud juulikuu teisel nädalavahetusel Saaremaa Avatud Aedade päevi.

Laupäeval on aiad avatud kõigile huvilistele. Reedel väisab konkursi Kaunis Eesti Kodu presidendi tunnustuse saanud kohti Saare Maavanem Kaido Kaasik. Rohkem infot: http://www.saarekodukant.edu.ee/koduleht/index.php/meedia-meist

 • Käesla külaväljakul toimusid Saare maakonna esimesed taluaiataimede vahetused, mis said väga populaarseks ning tõid inimesed välja kodust, muutes neid avatumaks. Suurt huvi ja tõuget kaunite koduaedade rajamiseks on andnud iga-aastased Hellamaa Arboreetumi aianduspäevad.

  Suuremad projektid 

 • Interreg III A projekt “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalanduse arengukavad”
 • KÜSK kolme maakonna ühisprojekt “Väinamere sõlg”
 • LEADER meetme projekt “Saaremaa külad aktiivseks läbi kodanikualgatuse tõusu”
 • LEADER meetme projekt “Hoidised – võimalsu maapiirkonna arenguks”
 • KÜSKi projekt “Vabatahtlike kaasamine ja kinnistamine Saaremaa Kodukandi tegevusse”
 • LEADER meetme projekt “X Eesti Külade Maapäev”

Neile lisandub üle kümne kohaliku omaalgatuse programmi projekti põhisuunaga kodanikualgatuse tõus, külavanemate koolitused, kogukonna elujõulisus, LEADER tegevusgrupi käivitamine, taluaedade edendamine, rohevahetuste korraldamine.

Saarte Avatud Aiad 2014 
12. juuli kell 11.00-18.00

On suur rööm Teid oodata saarte kauneid aedu kaema!!!!
Saaremaal ja Muhumaal on oma pereväravad valla löönud 12 tegusat peret!!!
Tule ja vaata nii lähedalt kui kaugelt meie ilu ja röömusta hääst ilmast koos meiega!!!!

Saarte Avatud Aedade projektijuht Reet Viira,

Saarte Avatud Aiad 2014 on……

Muhumaal
Sulev Vahtra ja Marget Tafel Jüri-Jaani talustuudio Lõetsa külas,
Riima Randviir, Portselaniaed, Saadu talus Levalõpme külas,
Urmas Hopp,Arusaadu talu Rinsi külas, kollektsioonaed helliktaimedest ja raskesti kasvatavatest taimedest,
Meeli ja Mati Auväärt, Koolielu talu Nautse külas,

Pöide vald
Iruste küla koos külavanem Evi Lemberiga,

Orissaare vald
Marjann ja Sven Peucker, Tagapõllu puukool, Orissaare,

Kärla vald
Laide Pugi, Käesla küla,
Piret Maidle, Kõrkkülas, hostade kollektsioonaed,

Lümanda vald
Lilian ja Mart Maastik, Karala külas,

Pihtla vald
Marvi ja Anti Sirkel, Suure-Rootsi külas,
Silvi Sirkel, Suure-Rootsi külas,

Torgu vald
Marita ja Nalmond Meri, Mäebe külas,